Vi er friske med et tilbud til dig

persondatapolitik

GDPR – I tilfælde af sikkerhedsbrud!

Slukefter Tømrer- & Snedkerfirma ApS kontakt er: Palle Jørgensen ring straks på telefon: +45 40 42 84 81

Slukefter Tømrer- & Snedkerfirma ApS’ persondatapolitik

Slukefter Tømrer- & Snedkerfirma ApS behandler personoplysninger om behandler personoplysninger om brugere af vores hjemmeside, ansatte i Slukefter Tømrer- & Snedkerfirma ApS samt vores kunder. Vi værner om personoplysningerne og følger den til enhver tid gældende lovgivning for at beskytte de personoplysninger, som vi behandler.

Det er i alle tilfælde vores mål at opretholde et højt niveau for beskyttelse af personoplysninger.

Ændringer i persondatapolitikken kan ses på https://www.slukefter-toemrer.dk/privatlivspolitik/

Sådan beskytter vi personoplysninger

Slukefter Tømrer- & Snedkerfirma ApS behandler personoplysninger lovligt, rimeligt og på en gennemsigtig måde.

Vi har derfor truffet passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger, så personoplysninger altid er beskyttet mod fx tab, manipulering og uautoriseret adgang. Vi tilpasser løbende vores sikkerhed, så den stemmer overens med den teknologiske udvikling.

Hvilke personoplysninger behandler vi?

Slukefter Tømrer- & Snedkerfirma ApS behandler kun personoplysninger, når vi har behandlingshjemmel til det.  Slukefter Tømrer- & Snedkerfirma ApS behandler almindelige persondata, CPR Numre,.

Slukefter Tømrer- & Snedkerfirma ApS opbevarer kun personoplysninger, så længe det er nødvendigt og kun for at opfylde de formål, som behandlingen kræver. Vi har klare regler, der sikrer, at oplysninger ikke bliver opbevaret længere end nødvendigt.

Hvornår videregiver vi personoplysninger?

Slukefter Tømrer- & Snedkerfirma ApS videregiver aldrig personoplysninger til eksterne (dvs. til tredjepart) uden at den registrerede har givet samtykke hertil, medmindre der er lovmæssigt belæg for det, eller vi bliver pålagt det af en domstol.

For at sikre os yderligere mod videregivelse af personoplysninger er alle medarbejdere i Slukefter Tømrer- & Snedkerfirma ApS  omfattet af tavshedspligt. Det vil sige, at vi ikke uberettiget videregiver eller udnytter fortrolige oplysninger, der kommer til vores kendskab igennem vores arbejde.

Sikring af tredjeparts behandling

Slukefter Tømrer- & Snedkerfirma ApS kan benytte databehandlere uden for Slukefter Tømrer- & Snedkerfirma ApS. Eksterne databehandlere behandler kun personoplysninger på vegne af Slukefter Tømrer- & Snedkerfirma ApS til de specifikke formål, som oplysningerne oprindeligt er indsamlet til, og kun efter instruks fra Slukefter Tømrer- & Snedkerfirma ApS. Vi har en række minimumsikkerhedskrav til beskyttelse af personoplysninger, som Slukefter Tømrer- & Snedkerfirma ApSs databehandlere altid skal opfylde.

Som udgangspunkt overfører Slukefter Tømrer- & Snedkerfirma ApS ikke personoplysninger til lande uden for EU og EØS, men hvis det er nødvendigt for os med henblik på at opfylde en retligt eller en kontraktretlig forpligtelse over for en Slukefter Tømrer- & Snedkerfirma ApS, kan det finde sted. I sådanne tilfælde indgår Slukefter Tømrer- & Snedkerfirma ApS aftaler om databehandling med disse underleverandører i overensstemmelse med EU/EØS-reglerne for at sikre et højt beskyttelsesniveau. Aftalerne sørger for, at underleverandørernes behandling af personoplysninger sker i henhold til de gældende EU/EØS-regler om databeskyttelse. Vilkårene og betingelserne i aftalerne opfylder altid Europa-Kommissionen og den gældende databeskyttelseslovgivnings krav.

Den registreredes rettigheder

  • Retten til at modtage oplysning om behandling af sine personoplysninger (oplysningspligt) .
  • Retten til at have indsigt i sine personoplysninger (indsigtsret)
  • Retten til at få urigtige personoplysninger berigtiget (berigtigelsesret)
  • Retten til at få sine personoplysninger slettet (sletteret – ”retten til at blive glemt”)
  • Retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysninger (indsigelsesret)

Såfremt data er indsamlet af andre grunde men med skriftligt samtykke, kan dette samtykke altid tilbagekaldes (hvilket vil fremgå af samtykkeerklæringen). Du har ret til at få indsigt i, ændret og slettet de personoplysninger, som vi har registeret og behandler om dig.

Gør brug af dine rettigheder:
Ønsker du at benytte dig af dine rettigheder beder vi dig skrive til Slukefter Tømrer- & Snedkerfirma ApS, Pederstrupvej 60, 5210 Odense NV,
palle@slukefter-toemrer.dk.

Du kan forvente at høre fra os senest 30 dage efter din forespørgsel er modtaget.

Som svar på din henvendelse, vil vi informere dig om, hvilke oplysninger vi kan slette med det samme, og hvilke oplysninger vi er forpligtet til at gemme efter lovgivningen.

Sådan klager du
Ønsker du at klage over den måde, vi behandler oplysninger om dig på, skal du skrive til den klageansvarlige.:

Att.: Den klageansvarlige, Slukefter Tømrer- & Snedkerfirma ApS, Pederstrupvej 60, 5210 Odense NV, palle@slukefter-toemrer.dk

Hvis din henvendelse ikke imødekommes, kan du skrive til: Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, DK-1300 København K.